TOPR

Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR

Wspieramy ratownictwo górskie w Tatrach

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, możesz podarować nam 1% Swojego podatku

TOPR
Jeden procent

Definicja stopni zagrożenia lawinowego

Obowiązująca skala zagrożenia lawinowego jest zgodna ze skalą zaproponowaną przez europejską organizację EAWS (European Avalanche Warning Service). Należy pamiętać, że na terenie Tatr nie jest ogłaszany V stopień zagrożenia lawinowego, dlatego za „koniec skali” należy przyjąć jej IV stopień.

Pamiętaj, że I stopień zagrożenia lawinowego jest stopniem zagrożenia, a nie stopniem bezpieczeństwa.

Stopień zagrożenia lawinowego jest tylko jedną z wielu informacji, które należy wziąć pod uwagę planując działalność górską w warunkach zimowych. Zagrożenie lawinowe należy zawsze rozpatrywać w kontekście prognozy pogody, terenu działania oraz dodatkowych informacji publikowanych w komunikatach lawinowych przez odpowiednie służby.

Stopień zagrożenia Stabilność pokrywy śnieżnej Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny Zalecenia dla ruchu osób
BARDZO WYSOKI5 bardzo wysoki Pokrywa śnieżna jest na ogół słabo związana dalece niestabilna Istnieje prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia wielu dużych, niejednokrotnie również bardzo dużych lawin***, także w terenie średnio stromym. Wysoce niekorzystne warunki
Poruszanie się w terenie jest zazwyczaj niemożliwe. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry i pozostanie w obszarach nie objętych zasięgiem zagrożenia lawinowego.
WYSOKI4 wysoki Pokrywa śnieżna jest słabo związana na większości stromych stoków*. Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne na licznych stromych stokach już przy małym obciążeniu dodatkowym**. Możliwe jest samorzutne schodzenie licznych średnich, a często również dużych lawin***. Warunki zdecydowanie niekorzystne
Poruszanie się wymaga ekstremalnie dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach średnio stromych stoków oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków.
ZNACZNY3 znaczny Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach*. Wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym**, przede wszystkim na stromych stokach*. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin***. Warunki w znacznej mierze niekorzystne
Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz posiadania bardzo dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji. Należy unikać stromych stoków* szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości*
UMIARKOWANY2 umiarkowany Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach*, na ogół jednak jest związana dobrze. Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym**, przede wszystkim na stromych stokach*. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin***. Częściowo niekorzystne warunki
Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach* oraz na stokach średnio stromych* szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.
NISKI1 niski Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach w bardzo stromym, lub ekstremalnym terenie*. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin***. Na ogół dogodne warunki dla wędrówek
Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.

Objaśnienia:

* Ogólne wskazówki na temat stoków, na których występuje tendencja do schodzenia lawin może zawierać komunikat lawinowy (np. wysokości bezwzględne, wystawa stoków, formy terenu).

  • teren średnio stromy: stoki o nachyleniu mniejszym niż 30 stopni;
  • teren stromy: stoki o nachyleniu równym, lub większym niż 30 stopni;
  • teren ekstremalny, bardzo stromy: obszar o nachyleniu większym niż 40 stopni, lub szczególnie niekorzystny ze względu na rzeźbę terenu, pokrycie, bliskość grzbietu.

** Obciążenie dodatkowe:

  • małe: np. pojedynczy narciarz/snowboardzista jadący płynnie bez upadków, mała grupa (2–4 osoby) narciarzy/osób poruszających się na nartach lub na rakietach zachowująca należyte odstępy odciążające (minimum 15 m), pojedynczy piechur/wspinacz poruszający się na nartach lub rakietach;
  • duże: np. pojedynczy piechur/wspinacz, mała grupa narciarzy/osób poruszających się na nartach lub na rakietach śnieżnych nie zachowująca należytych odstępów odciążających, duża grupa narciarzy/osób poruszających się na rakietach (5 i więcej osób), dynamicznie zjeżdżający narciarz/snowboardzista, skuter śnieżny, ratrak.

Samorzutne schodzenie lawin: lawiny powstałe bez udziału człowieka

Wystawa: linia spadku stoku względem kierunku geograficznego

*** Klasyfikacja wielkości lawin

Rozmiar Nazwa Klasyfikacja toru lawiny Potencjalne szkody Typowa długość i objętość lawiny

1

zsuw

przemieszczenie śniegu z minimalnym zagrożeniem zasypania (głównie możliwość spowodowania upadku) stosunkowo mało niebezpieczny dla ludzi długość lawiny <50 m,
objętość < 100 m3

2

mała

osiąga koniec stoku może zasypać, zranić lub zabić człowieka długość lawiny < 100 m,
objętość < 1000 m3

3

średnia

osiąga płaskie części doliny (o nachyleniu znacznie poniżej 30 st.) na dystansie poniżej 50 m może zasypać, zniszczyć samochód osobowy, uszkodzić ciężarówkę, może zburzyć mały budynek, połamać pojedyncze drzewa długość lawiny < 1000 m,
objętość < 10 000 m3

4

duża

osiąga płaskie części doliny (o nachyleniu znacznie poniżej 30 st.) na dystansie powyżej 50 m i może osiągnąć dno doliny może zasypać i zniszczyć dużą ciężarówkę, pociąg, może niszczyć kilka budynków i fragmenty lasu. długość lawiny w granicach 1–2 km,
objętość < 100 000m3

5

bardzo duża

osiąga dno dolin, największe znane lawiny może dokonywać znaczących zmian w krajobrazie, możliwe katastrofalne zniszczenia. długość lawiny około 3 km,
objętość >100 000 m3